Működési szabályzat                      


 A DaDalia Galéria egy amatőr szinten, önképző módon működő alkotó kör, melynek részét képezi a DaDalia Galeria Fotóköre.

 A Galéria tevékenységeinek összefogását az alapító adminisztrátorok és moderátorok végzik, a célkitűzéseknek és a működési szabályzatnak megfelelően.

A DaDalia Galéria Fotóköre a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) tagszervezeteként végzi tevékenységét.

Célkitűzéseink közt szerepel:
Célunk,  elsősorban a vizuális kultúrában, ezen belül is kiemelten a fotográfia területén, tagjaink fejlődésének -  a művészi kifejezési formák elsajátításában, megvalósításában  történő segítése.
Olyan alkotó közösség megteremtése, mely igyekszik tartalomban és gondolataiban igényes, minél jobb, színvonalasabb műveket alkotni.
Kapcsolatépítés, partnerek, esetleg támogatók keresése, akik, amelyek a Galéria közösségét segíteni tudják a fejlődésben.
A Galéria tagjait  motiválni,  hogy csoportos vagy egyéni kiállításokon és egyéb publikálási lehetőségeken keresztül a nagyközönség számára is megmutatkozzanak mint alkotók.
Tagjaink ösztönzése pályázati és kiállítási alkotások készítésére.
Az alkotóknak támogatást és segítséget nyújtani különböző pályázatokon, versenyeken való eredményes részvételük érdekében.

A Galéria tagjainak munkáiból rendszeresen virtuális és valós kiállítás rendezése.
Ennek érdekében pályázatok kiírása, kiállítások szervezése, alkotó táborokon, találkozókon való részvétel a Galéria képviseletében.

Felhasználók és tagok:
A felhasználók.
A virtuális oldalra bárki regisztrálhat egy felhasználó névvel, így használatba veheti a fórumunkat is és különböző aloldalainkat, Ezzel korlátozott tevékenységet folytathat az oldalon.
Ők a regisztrált felhasználók.
            A DaDalia Galeria pályázatain csak regisztrált felhasználók nevezhetnek.
            Tehát pályázatainkon részt venni, nevezni regisztráció után lehet.
            Regisztrációja után a felhasználó bármikor, bármilyen nyílt kiírású pályázatunkon
            részt tud venni.

A tagok.
A regisztrált felhasználókból alakult csoport, akik már saját nevüket használva, alkotó jelleggel készítik munkáikat, ezeket rendszeresen be is mutatják akár saját galériájukban, akár közös, vagy egyéni kiállítások keretében. 
A DaDalia Galeria Fotóköre tagjai vagy pártoló tagjai közé regisztrált felhasználó kérheti felvételét. A kéréssel együtt egy rövid szakmai önéletrajzot valamint öt, virtuális vagy valós kiállításra is alkalmasnak tartott képét benyújtja, hogy az Elnökség  vagy a Tagság véleményt formálhasson alkotásairól.
Ők az egyesület tagjai.
Az egyesület tagjainak lehetősége van:
A Galérián belül kiirt  virtuális pályázatokon, versenyeken, kiállításokon indulni, nevezni, abban tevékenyen részt venni.
Galéria által önállóan, vagy társulásban kiírt, meghirdetett nyílt pályázatokon, rendezvényeken részt venni, vagy lebonyolításában lehetőségeihez képest segédkezni.
Az erre tervezett feltöltő oldalunkon a feltöltött alkotásokat véleményezni és oda, kellő feltételekkel képeket feltölteni, bemutatás és véleményezés céljából.
A Galérián igényelhető egyéni oldalra feltölteni és bemutatni saját fotóit, vagy alkotásainak képeit;
Kellő eredmények elérése után a saját nevével ellátott DaDalia Galeria logóját használni, képeinek vízjelezésére.
Javaslatokat tehetnek elméleti és konkrét kérdésekben egyaránt.

A Galéria tagja kizárható, ha a működési szabályzat ellen súlyosan vét, magatartásával rontja a közösség szellemét.

---------------


A szabályzatunk és a felhasználási feltételek elektronikus formában elfogadott szerződésnek minősül a DaDalia Galeria és a Felhasználó között, amely a Felhasználó által történő elfogadás esetén érvénybe lép.
Ezek elfogadása a regisztráció és galéria tagság előfeltétele.

Vissza a főoldalra.